Om nödvändigheten av läsande, bibliotek och dagdrömmar

Neil Gaimans tal om varför hela vår framtid är beroende av att barn får läsa, har tillgång till bibliotek och kan dagdrömma borde vara obligatorisk läsning för alla.

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales

Albert Einstein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.