AAAS i Chicago: Prat stimulerar spädbarns utveckling

Prata mycket med barn, prata direkt till dem, och med dem, och använd gärna ett rikt språk med många ord. Det stimulerar både deras utveckling och hjärnor.

Läste ni TT:s version av nyheten och tror att forskarna sa att man absolut inte ska använda bebisspråk när man pratar med barn? Nyhetsbyrån hade fått det (och en del annat) om bakfoten. Forskarna var tvärtom överens om att intonationen i bebisspråket är bra för barnen eftersom satsmelodin blir så mycket tydligare. Men använd många ord i bebisspråket.

2 thoughts on “AAAS i Chicago: Prat stimulerar spädbarns utveckling

  1. Jag tror att jag ligger mycket, mycket bra till här. Min mor pratar fortfarande konstant med mig och jag pratar oupphörligen med mina barn. Det har jag gjort sedan de föddes och självklart med många, många olika ord. Och alla fyra är rena läskpappren. Klart att det fungerar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.