Rök från kol och ved dödar miljoner fattiga

Att ge alla människor tillgång till rent bränsle handlar om rättvisa. Det är lika viktigt som rent vatten.

Det säger Stephen Gordon, professor i lungmedicin vid Institutionen för tropisk medicin i Liverpool.

Rök inomhus dödar fler än några andra miljöföroreningar. Nästan tre miljarder människor världen värmer upp sina hem och lagar mat över öppen eld eller på enkla kaminer. När Stephen Gordon arbetade i Malawi och gjorde rutinundersökningar av luftrören hos vuxna malawier såg han att deras lungceller var svartare än något han någonsin hade sett ens hos rökare när han jobbade i Englands gruvdistrikt.

Nu är han en av författarna till en artikel i veckans nummer av tidskriften The Lancet Respiratory Medicine, som har undersökt vilka hälsoeffekter röken har: luftvägsinfektioner, lunginflammation, lungsjukdomen kol, astma, lungcancer, försenad fosterutveckling, mindre foster och för tidigt födda barn.

Läs mer i dagens tidning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.