Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung

Det fattades en genetisk komponent, och den har vi nu identifierat. Det är faktiskt något som förbinder européer med Amerikas ursprungsbefolkning.

Tre vågor av invandrare befolkade Europa. Redan för 40 000 år sedan fanns jägare och samlare här. För runt 8 000 år sedan kom bönder hit från Mellanöstern. Och sedan kom folk från stäppmarkerna i östra Europa, med förfäder i Sibirien – och andra ättlingar till dem vandrade åt andra hållet och blev Amerikas ursprungsbefolkning.

Allt står skrivet i vårt dna, och i dna:t från våra förfäder – bland annat 8 000 år gamla skelett begravna i en liten sjö utanför Motala. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.