Ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser behöver inte vara så olikt vårt. Vi kommer att kunna resa, bo bra och ha tillgång till energi till rimliga kostnader. Men ska vi nå dit räcker det inte bara med skatt på koldioxid. Vi måste också satsa på att främja det nya, menar Lars J Nilsson vid Lunds tekniska högskola:

Sverige är i dag en framgångsrik IT-nation med företag som Spotify, Skype och olika dataspelsföretag. Det beror på att vi tidigt satsade på IT i skolan och på bredbandsutbyggnaden. Den positiva utvecklingen hade inte kommit till stånd om vi i stället hade infört en skatt på gammel­media som fast telefoni.

Läs mer här.

Så kan vi få en framtid utan utsläpp
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.