Maria Gunther: Ett klimatavtal som kan nå målet

Den 12 december 2015 är i sanning en historisk dag. För första gången har vi ett klimatavtal som nästan alla världens länder har kommit överens om, och som, faktiskt, har möjlighet att nå målet om att hejda uppvärmningen till en och en halv grad vid seklets slut.

Men nu börjar jobbet. Jag säger som Churchill: Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början.

Hela min kommentar finns här.

Så kan vi få en framtid utan utsläpp

Ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser behöver inte vara så olikt vårt. Vi kommer att kunna resa, bo bra och ha tillgång till energi till rimliga kostnader. Men ska vi nå dit räcker det inte bara med skatt på koldioxid. Vi måste också satsa på att främja det nya, menar Lars J Nilsson vid Lunds tekniska högskola:

Sverige är i dag en framgångsrik IT-nation med företag som Spotify, Skype och olika dataspelsföretag. Det beror på att vi tidigt satsade på IT i skolan och på bredbandsutbyggnaden. Den positiva utvecklingen hade inte kommit till stånd om vi i stället hade infört en skatt på gammel­media som fast telefoni.

Läs mer här.

I dag kan världen enas om att klimatet ändrats

Vi måste i grunden förändra våra utsläpp. IPCC:s rapport ger oss en karta över den väg vi måste gå för att lyckas

Det säger Paul Watkinson, som är ledare för franska förhandlingsdelegationen vid IPCC:s möte i Köpenhamn och kommer att vara ansvarig för klimattoppmötet i Paris i december 2015, där ett nytt klimatavtal ska förhandlas fram.

Nu ska länderna vara eniga om alla formuleringar i den slutgiltiga klimatrapporten. Läs mer här.