I dag kan världen enas om att klimatet ändrats

Vi måste i grunden förändra våra utsläpp. IPCC:s rapport ger oss en karta över den väg vi måste gå för att lyckas

Det säger Paul Watkinson, som är ledare för franska förhandlingsdelegationen vid IPCC:s möte i Köpenhamn och kommer att vara ansvarig för klimattoppmötet i Paris i december 2015, där ett nytt klimatavtal ska förhandlas fram.

Nu ska länderna vara eniga om alla formuleringar i den slutgiltiga klimatrapporten. Läs mer här.

IPCC:s rapport: Bråttom att minska utsläppen om vi ska klara klimatmålen

PachauriKlimatpanelen IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri:

High speed mitigation train needs to leave the station very soon and all of global society needs to get on board.

I förmiddags presenterade panelen tredje delen av sin rapport om läget för klimatet: hur utsläppen ska minska. Läs mer här.