PachauriKlimatpanelen IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri:

High speed mitigation train needs to leave the station very soon and all of global society needs to get on board.

I förmiddags presenterade panelen tredje delen av sin rapport om läget för klimatet: hur utsläppen ska minska. Läs mer här.

 

IPCC:s rapport: Bråttom att minska utsläppen om vi ska klara klimatmålen
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.