Hemkomna till Sverige efter IPCC-mötet i Köpenhamn presenterar de svenska förhandlarna hur det gick med rapporten, och beräkningar som visar att medeltemperaturen här i Sverige kan stiga med sex grader till nästa sekelskifte om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser som i dag. Läs mer här.

 

Än finns tid att påverka klimatet
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.