CStQPkKWsAArNlE.png_large

Koldioxidlagring, att fånga in koldioxid och pumpa ned den i marken, är en av alla insatser som måste till om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till två grader vid seklets slut.Om vi lagrar koldioxid från förbränning av biobränsle blir resultatet dessutom ett minusutsläpp, eftersom vi tar bort kol ur den naturliga kolcykeln. Frågor och svar om koldioxidlagring finns här, den längre artikeln finns här.

Mer drastiska åtgärder, som att släppa ut svavel högt upp i atmosfären, bör vi dock vänta med.

 

Koldioxid under jord kan rädda klimatet
Tagged on:                                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.