Mat och klimat

Matproduktionen står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. Metanutsläpp från idisslande djur är svåra att komma åt. Men i debatten överdrivs både klimatfaran och klimatnyttan med nötkött och betande djur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.