Ett par tvillingsatelliter som mäter gravitationen från jorden varje månad ser att vi håller på att tömma våra grundvattenreserver alldeles för snabbt. 70 procent av världens vatten används till bevattning i jordbruket. Ska vattnet räcka när vi inom några decennier blir 9 miljarder människor på en mycket varmare planet måste jordbruket ändras drastiskt nu. Och det är bråttom. Läs mer i Dagens Nyheter. Här finns artikeln för ickeprenumeranter den 16 juni. Här kan prenumeranter läsa den när som helst.

Forskaren Jay Famiglietti, som bland annat tycker att vi måste börja se vatten som olja och börja ta betalt för det efter det värde det har, håller ett mycket intressant TEDx-föredrag om detta: Can We End the Global Water Crisis?

Detta var min sista vetenskapssida i DN för denna gång.

Jordbrukets slöseri gör slut på grundvattnet
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.