I Warszawa pågår FN:s klimattoppmöte, och utkastet till nästa del av klimatpanelen IPCC:s femte rapport har läckt ut på nätet. En dyster framtidsbild. Delegaterna i Warszawa måste förstå att internationella avtal är nödvändiga för att rädda planeten. Läs här den 17 november och här för prenumeranter.

Internationella avtal kan rädda klimatet
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.