Feng_DNA_PrintRes_CMYK
Illustration: Steven Dixon och Feng Zhang

Bilden ovan föreställer bakteriernas immunförsvar. Klumparna är ett protein, Cas9, som med hjälp av små korta rna-molekyler letar igenom bakteriecellen på jakt efter infekterande virus-dna att klippa sönder.

Nu har forskarna lyckats göra om systemet till en exakt sax som kan klippa upp, stänga av eller reparera gener. Tekniken är alldeles ny, och utsågs av båda tidskrifterna Science och Nature till ett av förra årets största vetenskapliga genombrott. Potentialen är enorm inför framtiden: bot mot schizofreni, leukemi, Huntingtons sjukdom och andra genetiska sjukdomar. Läs mer här den 9 februari eller när som helst här för prenumeranter.

Forskarnas ”sax” kan klippa upp och laga gener
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.