Länsstyrelsen i Västernorrland ger tillstånd till fiskodlingar längs Höga kusten som släpper ut kväve och fosfor i Östersjön som följd samtidigt som Sverige har lovat att minska utsläppen för att minska övergödningen. En helt ny parasit, som med största sannolikhet har kommit hit med importerad fiskrom, har dessutom hittats i odlad regnbåge i hela landet och verkar även ha drabbat vild lax. Min kommentar om detta i dagens DN kan man läsa här den 12 juli 2013, och när som helst här om man är prenumerant.

Risk för att nya parasiter får spridning
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.