I dag meddelas vem som får årets Crafoordpris: den amerikanske geofysikern Peter Molnar, som bland annat har föklarat hur kollisionen mellan kontinenterna Indien och Euroasien har skapat Himalaya. Läs mer här – och ännu mer på vetenskapssidan på söndag.

Crafoordpriset delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1982 till grundforskning inom områden som inte kan belönas med Nobelpris. Var tredje år går det till astronomi och matematik, var tredje år till geovetenskap och var tredje år till biovetenskap (främst ekologi). Dessutom går det till forskning om sjukdomen ­polyartrit (ledgångsreumatism), som instiftaren Holger Crafoord själv led av, när tillräckligt stora genombrott har gjorts där.

Crafoordpriset: Pris för förklaring av ­Himalayas uppkomst
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.